Előadások

PILISSZENTIVÁN AZ ÓKORBAN – Kincsek a szomszédból I.

 

2009-ben irattári nyomok alapján gyanús kövek halmazára bukkant egy helybéli Pilisszentiván határában. A furcsa képződményt jobban megvizsgálva emberi kéz munkájának tűnt. A következő 10 év során végzett munka pedig egy 2000 éves település nyomait tárta fel. Az izgalmas felfedezésről és az eredményekről Marlok Tamás helytörténész mesél. 

SÓLYOMIDOMÁROK ÖRÖKSÉGE – A solymári címer tegnap és ma

 

Milbich Tamás előadásában nem csak a solymári címer történetét mutatja be, hanem olyan izgalmas kérdésekre is választ keres, vajon milyen üzeneteket hordoz ez a jelkép, milyen jelentéssel bír a helybéliek számára? Ki is a solymár, ez az archaikus karakter, aki egykoron nemes vadász volt, később pedig madarával a kezében szemmel láthatóan meghatározóvá lett a településen élők identitásában? És vajon mi mindent üzenhetnek a körülötte látható, további szimbólumok?

ŐK LESZNEK AZ ELSŐK, KIK POLGÁRI HÁZASSÁGGAL MGELÉGSZENEK…” Egy 1897-ben történt solymári esküvő tanulságai

 

Az idős solymári plébános, Glázer József 1897. január 21-én sürgősnek mondott ügyben írt levelet Steiner Fülöp székesfehérvári püspöknek. A beadvány kiváltó oka egy tervezett házasság volt, ahol a felek harmadfokú unokatestvéri rokonságban álltak egymással, ami a katolikus egyházjog szerint házassági akadályt jelentett. Bednárik János néprajzkutatóval a Gyűjtemény vezetője beszélgetett.

ÚJJÁSZÜLETŐ TÁRGYAK – Bemutatkozik Lukács Katalin restaurátor 

 

A restaurátorok munkája rendkívül összetett: művészi érzék, kézügyesség, komoly mesterségbeli tudás, a különféle anyagok és a történelmi korok ismerete is szükséges hozzá. Lukács Katalin több mint 40 éve dolgozik a szakmában, ráadásul különféle területeken is egyformán otthonosan mozog: régészeti, történeti és néprajzi tárgyakkal is foglalkozik. 2003-tól napjainkig a solymári Helytörténeti Gyűjteményben is számtalan tárgy született újjá a kezei között.

REJTÉLYEK, TITKOK, TEÓRIÁK – Műemlékek Solymáron

 

Milyen épített örökségeket védünk, és miért? Szalay Gábor építészmérnök két részes előadása kitér a solymári műemlékek jelentőségére, a műemlékvédelem szerepére. Szóba kerül a katolikus templom helyreállítása, és a várral kapcsolatos, a nagyközönség által kevésbé ismert részletek.

SOLYMÁRI ÉLŐHELYEK ÉS NÖVÉNYRITKASÁGOK

 

A Solymári-medence florisztikailag a pannóniai flóratartomány Ősmátra flóravidék pilisi járásához tartozik. Jellegzetes növénytársulásai a nyílt és zárt dolomit sziklagyepek. Az itt megtalálható különleges növényekről a Helytörténeti Szabadegyetem sorozat keretében Hahn István egyetem adjunktus tartott előadást.

A KARÁTSONYI CSALÁD TÖRTÉNETE

A XIX. század kiemelkedő mecénása, a Rózsaesküvők alapítója gróf Karátsonyi Guido és családja fontos szerepet játszott Solymár életében. De mi lett a neves grófi családdal? Mi köze Ciprus királyainak Solymárhoz? Kígyó- vagy halfarka volt-e a Karátsonyiak mondabeli ősanyjának? Igaz-e, hogy a vörösvári templom tornyán egy levágott török fej látható? Fogarasy Attila helytörténész, tanár előadása

SOLYMÁR NÉPI VALLÁSOS EMLÉKHELYEI

Enczmann László helytörténész előadása

KELTÁK ÉS RÓMAIAK SOLYMÁRON

 

Dr. Ottományi Katalin előadása

AVAROK SOLYMÁRON

Dr. Szenthe Gergely régész előadása